Tag: không cần phần mềm

Cách chụp màn hình iPhone khi không có phần mềm hỗ trợ

Hướng dẫn cách tự restore iPhone đơn giản trên máy tính

Kể từ phiên bản iOS 2.0 trở đi, iPhone, iPad và iPod Touch đã tích hợp sẵn trong máy chức năng chụp ảnh màn hình. Ảnh sau khi chụp xong sẽ