Tag: in decal

Decal chuyển nhiệt ra đời đã tạo ra nhiều sản phẩm đẹp

Với sự ra đời của decal chuyển nhiệt đã giúp cho nhiều lĩnh vực trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Có thể nói kỹ thuật in chuyển nhiệt vô cùng